Studia podyplomowe

Doradztwo Zawodowe

uprawniają do pracy jako doradca zawodowy na wszystkich poziomach resortu edukacji, w instytucjach rynku pracy oraz w sektorze biznesu – studia kwalifikacyjne

Doradztwo Zawodowe

Centrum Pedagogiki i Psychologii

Oferta CPiP

Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej organizuje wiele szkoleń i kursów

3 semestry

120 miejsc

Studium Pedagogiczne

dla studentów
przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego

3 semestry

120 miejsc

Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne
dla kandydatów na nauczycieli przedmiotów zawodowych i kierunkowych w obszarze nauk ścisłych, artystycznych, lektorów języków obcych

2 semestry

120 miejsc

Studium Pedagogiczne

dla asystentów i doktorantów
kwalifikacje pedagogiczne do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej dla Asystentów i Doktorantów w trakcie studiów trzeciego stopnia lub zatrudnieni na Politechnice Krakowskiej

Szkolenia i kursy

Język migowy

stopień pierwszy i drugi

Uczestnicy uzyskują umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

AutoCAD

stopień podstawowy oraz średnio zaawansowany

Uczestnicy otrzymują certyfikaty firmy Autodesk 2D and 3D Design and Engineering Software.