Śp. Profesor Edward Dobrzański

Z wielkim żalem informujemy, że odszedł od nas na zawsze Śp. Profesor Edward Dorzański, aktor, były prorektor i wieloletni dziekan Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie, a także nasz wykładowca i współpracownik. Miał 93 lata. Kochał teatr i studentów, którym z oddaniem i wielkim sercem zawsze służył swoją wiedzą i doświadczeniem. Cześć Jego pamięci…

Będzie nam Pana bardzo brakowało, Profesorze!