Harmonogram zajęć – Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne, edycja 5 – semestr 1