Harmonogram zajęć – Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne, edycja 4 – semestr 3