Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych to miejsce spotkań dla środowiska akademickiego (studentów i pracowników PK). Zapraszamy wszystkich do rozmów dotyczących naszego życia codziennego, któremu mogą towarzyszyć problemy adaptacyjne w procesie studiowania, stres egzaminacyjny, problemy w pracy, trudne emocje jakie mogą się pojawić w życiu każdego z nas.
W sytuacjach i problemach trudniejszych służymy  poradą, w celu otrzymania wsparcia bardziej zaawansowanego.

Oprócz indywidualnego wsparcia psychologicznego w sytuacjach trudnych oferujemy również spotkania w grupach:

  • Spotkania w grupie w celu nabycia przez uczestników umiejętności radzenia sobie
    w trudnych sytuacjach  emocjonalnych, stresujących.
  • Spotkania w grupie które, mają na celu uzyskanie wiedzy psychologicznej oraz zrozumienie jakie korzyści płyną z praktycznego jej zastosowania (np. w procesie uczenia się).
  • Spotkania w celu analizy kompetencji i cech indywidualnych przy zastosowaniu wybranych metod

Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych udziela porad bezpłatnie. Czekamy na
Was w poniedziałki i wtorki. Można też skontaktować się z nami telefonicznie.

Przyjdź czekamy na Ciebie, nawet jeśli uważasz że Twój problem jest błahy zawsze warto o tym porozmawiać


Psychologowie-kontakt, dyżury:

dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska – tel. 503 – 938 – 669
terminy dyżurów: wtorki w godzinach 11:15-13:30
W roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym czekam na Państwa w następujących 10 terminach:
25X, 8XI, 15XI, 22XI, 29XI, 6XII, 13XII 17I, 24I 31I
CPiP,  pok.203 b, budynek Wydz. Architektury PK, ul. Warszawska 24, II p.


mgr Mikołaj Böhm – tel. 665 – 204 – 707
terminy dyżurów: poniedziałki w godzinach 15:00-17:00
CPiP,  pok.203 c, budynek Wydz. Architektury PK, ul. Warszawska 24, II p