to miejsce dla całej Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej


W codziennym życiu każdego z nas mogą czasem pojawiać się różne trudności, np. w adaptacji do studiów, w relacjach z bliskimi i znajomymi, stres egzaminacyjny czy kłopoty w pracy. Zapraszamy do rozmów i konsultacji dotyczących trudnych emocji jakie im towarzyszą.

Przyjdź, czekamy na Ciebie! Nawet jeśli uważasz, że Twój problem jest błahy, zawsze warto o tym porozmawiać!

Oprócz indywidualnego wsparcia psychologicznego oferujemy również spotkania w grupach mające na celu:

  • wypracowanie przez uczestników umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych
  • uzyskanie wiedzy psychologicznej oraz zrozumienie jakie korzyści płyną z praktycznego jej zastosowania
  • analizę kompetencji i cech indywidualnych przy zastosowaniu wybranych metod psychologicznych

Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych udziela porad bezpłatnie

APKPP jest uczelnianym „pierwszym kontaktem” z psychologiem oraz punktem rozwoju osobistego

APKPP nie może świadczyć usług interwencyjnych, terapeutycznych, diagnostycznych ani psychoterapeutycznych!


Miejsca spotkań:

                                  ul. Juliusza Lea 114 – Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, pok.150


PSYCHOLOG:

Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska    tel. 514-879-852
Skype Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska   live:.cid.ec2f5d670a27e7d6

Dyżur telefoniczny do umawiana konsultacji psychologicznych: 

Poniedziałek  Wtorek   
Piątek      
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
14:00 – 15:00

UWAGA:

Listopad 2021

Poniedziałek
Środa
Piątek
13:00 – 14:30
17:00 – 18:30
15:00 – 16:30 

Grudzień 2021

Poniedziałek
Środa
13:00 – 16:00
10:00 – 12:00

W dniach 17-20.11.2021 r. dr A. Szewczyk-Zakrzewska jest NIEOBECNA


PSYCHOLOG:

Mikołaj Bőhm    tel. 665 204 707

Dyżur telefoniczny do umawiania konsultacji psychologicznych: 

Poniedziałek   
Wtorek  
Środa
Czwartek
Piątek    
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00

UWAGA!!!

W nagłych przypadkach (np. próby samobójcze, ataki paniki) należy wezwać
POGOTOWIE RATUNKOWE (tel. 112 lub 999)

lub skontaktować się z: