Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zajęcia w II semestrze rozpoczynamy 2 marca 2015 r.
(dotychczasowe tygodniowe terminy zajęć nie ulegają zmianie)