AutoCAD dla średnio  zaawansowanych.     12 godzin lekcyjnych


Wymagania: Znajomość tematyki pierwszego stopnia


  • Powtórzenie i rozszerzenie: współrzędne, wprowadzanie dynamiczne i lokalizacja.
  • Techniki lokalizacji i śledzenia z zastosowaniem punktów tymczasowych i funkcji „od”.
  • Szyki prostokątne, kołowe i wg ścieżki. Wstęp do techniki rysowania parametrycznego
  • Tworzenie i edycja zaawansowanych obiektów: polilinia, splajn, tekst wielowierszowy. Wielolinie.
  • Zarządzanie obiektami rysunkowymi przez warstwy. Standardy warstw. Szablony rysunków.
  • Definiowanie bloków, zapis definicji do pliku. Wstawianie bloków statycznych i dynamicznych.
  • Wstęp do modelowania 3D. Obiekty pogrubione. Regiony.
  • Przygotowanie arkusza do kreślenia i wymiarowanie w rzutniach. Kreślenie rysunku.