AutoCAD dla zaawansowanych.     12 godzin lekcyjnych


Wymagania: Znajomość tematyki drugiego stopnia.


  • Rysowanie z więzami parametrycznymi geometrycznymi i wymiarowymi.
  • Tworzenie bloków dynamicznych. Bloki z więzami parametrycznymi.
  • Bloki z atrybutami. Design Center.
  • Style opisowe (annotative) wymiarów i tekstu. Wyodrębnianie danych, pola danych, tabele.
  • Dołączanie odnośników i grafiki rastrowej. Digitalizacja rysunków. Praca z chmurami punktów.
  • Instalacja i konfiguracja programu i interfejsu, aktualizacje i rozszerzenia. Internetowe zasoby i praca zespołowa. Współpraca – eksport i import danych. Uruchamianie programów zewnętrznych.