AutoCAD dla zaawansowanych: modelowanie 3D.            12 godzin lekcyjnych


Wymagania: Znajomość tematyki pierwszego stopnia


 

  • Wstęp do modelowania 3D: Obszar roboczy 3D. Punkt obserwacji. Narzędzia do nawigacji
  • Odwzorowanie równoległe i perspektywiczne. Rzutnie w przestrzeni modelu. Style wizualne 3D.
  • Płaszczyzny robocze i układy współrzędnych: Globalny, Lokalny i Dynamiczny.
  • Modelowanie i edycja 3D z użyciem podstawowych narzędzi. Właściwości obiektów 3D.
  • Metody tworzenia i edycji brył: Extrude, Loft, Sweep, Revolve. Edycja brył.
  • Tworzenie rysunków z brył: Solview, Soldraw, Section, Solprof, Flatshot, Slice. Wymiarowanie.
  • Modelowanie powierzchniowe i siatkowe. Konwersja obiektów, ekstrakcja elementów.
  • Renderowanie: materiały, światła, kamery, ustawienia słońca, animacje.