Centrum Pedagogiki i Psychologii PK

Szkolenia Doskonalące – Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego

KSDZ-logo

W ramach szkoleń Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego zapraszamy wszystkich doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli realizujących programy autorskie KSDZ w gimnazjachi szkołach ponadgimnazjalnych na spotkanie informacyjno-szkoleniowe,  które odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 roku o godz. 09.00 w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej (Budynek Wydziału Architektury II p. , s. (…)
KSDZ-szkolenie otwarte w CPiP PK

KSDZ-logo

Zapraszamy na szkolenie otwarte pt:  „Możliwości finansowania programów edukacyjnych (w tym doradztwa zawodowego) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020”. –
Zakończenie 18 edycji studiów podyplomowych

DZ-19 zakończenie

W sobotę 27 lutego b. r. grono absolwentów studiów podyplomowych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i całożyciowego poradnictwa kariery, realizowanych w CPiP od roku akademickiego 2001/2002, powiększyło się do liczby 570 osób. Po 3 semestrach aktywnych zajęć teoretycznych (50 godz. ) i praktycznych ( 346 godz.) oraz spełnieniu wszystkich warunków, zgodnie z autorskim (…)
Kursy dla doradców zawodowych

KSDZ-logo

            Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego – kursy  blended – learning dla doradców zawodowych realizatorów programów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych W ramach tzw. szkoleń „zamkniętych” Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego zapraszamy doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli realizujących programy autorskie KSDZ w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na kurs doskonalący w (…)
Obchody 45-lat CPiP

45-lat CPiP

W roku jubileuszowym 70-lecia Politechniki Krakowskiej Centrum Pedagogiki i Psychologii – pozawydziałowa jednostka dydaktyczna  Politechniki Krakowskiej – świętuje 45 lat swojej działalności. kliknij aby zobaczyć galerię zdjęć Obchody pięknego jubileuszu CPiP zainaugurowało uroczystym spotkaniem byłych i obecnych pracowników z władzami Uczelni w osobach JM Rektora PK prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka i (…)