Centrum Pedagogiki i Psychologii PK

Inauguracja studiów podyplomowych

Już po raz dziewiętnasty grupa 30  osób spotkała się w sobotę 17 października b. r., by zainaugurować trzy semestry studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa zawodowego i doradztwa kariery. Jak w poprzednich edycjach większość słuchaczy stanowią nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjanych, którzy chcą uzyskać przygotowanie do profesjonalnego wspierania swoich uczniów w wyborach edukacyjno-zawodowych, ale też (…)
Zakończenie 17-tej edycji DZ

17dz-zakonczenie

W sobotę 19 września 2015 roku pożegnaliśmy kolejną – siedemnastą już – grupę słuchaczy trzy-semestralnych studiów  podyplomowych  Doradztwo  Zawodowe. Po zaliczeniu programu studiów obejmującego 396 godzin zajęć dydaktycznych w  siedmiu modułach oraz opracowaniu i multimedialnym zaprezentowaniu wybranego zagadnienia dyplomowego w obszarze zawodoznawstwa, doradztwa edukacyjno-zawodowego, całożyciowego doradztwa kariery, czy też rynku pracy, 22 słuchaczy otrzymało (…)
Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Politechniką Krakowską

porozumienie PK-Gmina Krk

W dniu 17 lipca 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Politechniką Krakowską w sprawie dalszej realizacji projektu „Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego”. Umowę podpisali: dr Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu oraz Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Projekt „Krakowska Szkoła (…)
Zaproszenie na koncert chóru PK „CANTATA”
Zakończenie 16-tej edycji studiów podyplomowych

dz16-zakończenie

W dniu 7 lutego 2015 roku odbyło się w naszym Centrum uroczyste zakończenie 16-tej edycji studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe. Po trzech semestrach zajęć teoretycznych i praktycznych w siedmiu modułach autorskiego programu studiów CPiP oraz zaprezentowaniu pracy dyplomowej, 34 słuchaczy otrzymało świadectwo potwierdzające kwalifikacje doradcy zawodowego do pracy w systemie oświaty (…)