Centrum Pedagogiki i Psychologii PK

KSDZ-szkolenie otwarte w CPiP PK


Zapraszamy na szkolenie otwarte pt:  „Możliwości finansowania programów edukacyjnych (w tym doradztwa zawodowego) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020”. –
Zakończenie 18 edycji studiów podyplomowych


W sobotę 27 lutego b. r. grono absolwentów studiów podyplomowych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i całożyciowego poradnictwa kariery, realizowanych w CPiP od roku akademickiego 2001/2002, powiększyło się do liczby 570 osób. Po 3 semestrach aktywnych zajęć teoretycznych (50 godz. ) i praktycznych ( 346 godz.) oraz spełnieniu wszystkich warunków, zgodnie z autorskim (…)
Kursy dla doradców zawodowych


            Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego – kursy  blended – learning dla doradców zawodowych realizatorów programów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych W ramach tzw. szkoleń „zamkniętych” Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego zapraszamy doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli realizujących programy autorskie KSDZ w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na kurs doskonalący w (…)
Obchody 45-lat CPiP


W roku jubileuszowym 70-lecia Politechniki Krakowskiej Centrum Pedagogiki i Psychologii – pozawydziałowa jednostka dydaktyczna  Politechniki Krakowskiej – świętuje 45 lat swojej działalności. kliknij aby zobaczyć galerię zdjęć Obchody pięknego jubileuszu CPiP zainaugurowało uroczystym spotkaniem byłych i obecnych pracowników z władzami Uczelni w osobach JM Rektora PK prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka i (…)
Inauguracja studiów podyplomowych

Już po raz dziewiętnasty grupa 30  osób spotkała się w sobotę 17 października b. r., by zainaugurować trzy semestry studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa zawodowego i doradztwa kariery. Jak w poprzednich edycjach większość słuchaczy stanowią nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjanych, którzy chcą uzyskać przygotowanie do profesjonalnego wspierania swoich uczniów w wyborach edukacyjno-zawodowych, ale też (…)