Centrum Pedagogiki i Psychologii PK

Obchody 45-lat CPiP

45-lat CPiP

W roku jubileuszowym 70-lecia Politechniki Krakowskiej Centrum Pedagogiki i Psychologii – pozawydziałowa jednostka dydaktyczna  Politechniki Krakowskiej – świętuje 45 lat swojej działalności. kliknij aby zobaczyć galerię zdjęć Obchody pięknego jubileuszu CPiP zainaugurowało uroczystym spotkaniem byłych i obecnych pracowników z władzami Uczelni w osobach JM Rektora PK prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka i (…)
Inauguracja studiów podyplomowych

Już po raz dziewiętnasty grupa 30  osób spotkała się w sobotę 17 października b. r., by zainaugurować trzy semestry studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa zawodowego i doradztwa kariery. Jak w poprzednich edycjach większość słuchaczy stanowią nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjanych, którzy chcą uzyskać przygotowanie do profesjonalnego wspierania swoich uczniów w wyborach edukacyjno-zawodowych, ale też (…)
Zakończenie 17-tej edycji DZ

17dz-zakonczenie

W sobotę 19 września 2015 roku pożegnaliśmy kolejną – siedemnastą już – grupę słuchaczy trzy-semestralnych studiów  podyplomowych  Doradztwo  Zawodowe. Po zaliczeniu programu studiów obejmującego 396 godzin zajęć dydaktycznych w  siedmiu modułach oraz opracowaniu i multimedialnym zaprezentowaniu wybranego zagadnienia dyplomowego w obszarze zawodoznawstwa, doradztwa edukacyjno-zawodowego, całożyciowego doradztwa kariery, czy też rynku pracy, 22 słuchaczy otrzymało (…)
Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Politechniką Krakowską

porozumienie PK-Gmina Krk

W dniu 17 lipca 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Politechniką Krakowską w sprawie dalszej realizacji projektu „Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego”. Umowę podpisali: dr Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu oraz Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Projekt „Krakowska Szkoła (…)
Zaproszenie na koncert chóru PK „CANTATA”