Centrum Pedagogiki i Psychologii PK

Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Politechniką Krakowską

porozumienie PK-Gmina Krk

W dniu 17 lipca 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Politechniką Krakowską w sprawie dalszej realizacji projektu „Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego”. Umowę podpisali: dr Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu oraz Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Projekt „Krakowska Szkoła (…)
Zaproszenie na koncert chóru PK „CANTATA”
Zakończenie 16-tej edycji studiów podyplomowych

dz16-zakończenie

W dniu 7 lutego 2015 roku odbyło się w naszym Centrum uroczyste zakończenie 16-tej edycji studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe. Po trzech semestrach zajęć teoretycznych i praktycznych w siedmiu modułach autorskiego programu studiów CPiP oraz zaprezentowaniu pracy dyplomowej, 34 słuchaczy otrzymało świadectwo potwierdzające kwalifikacje doradcy zawodowego do pracy w systemie oświaty (…)
CPiP aktywnie wspiera krakowskie szkoły ponadgimnazjalne

KSDZ-okładka

W poniedziałek 09 lutego 2015 roku Centrum Pedagogiki i Psychologii wraz z Wydziałem Edukacji UMK i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 zorganizowało szkolenie dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dotyczące nowego autorskiego programu modułowego z zakresu doradztwa zawodowego pt. „Co dalej po dyplomie czyli rozwój w kierunku kompetencji”. Jest (…)
Doradztwo Zawodowe-harmonogram zajęć

Uczestników Doradztwa Zawodowego (edycja 17)  informujemy, że dostępny jest HARMONOGRAM ZAJĘĆ w semestrze III (marzec-maj 2015)