Centrum Pedagogiki i Psychologii PK

Zakończenie 17-tej edycji DZ


W sobotę 19 września 2015 roku pożegnaliśmy kolejną – siedemnastą już – grupę słuchaczy trzy-semestralnych studiów  podyplomowych  Doradztwo  Zawodowe. Po zaliczeniu programu studiów obejmującego 396 godzin zajęć dydaktycznych w  siedmiu modułach oraz opracowaniu i multimedialnym zaprezentowaniu wybranego zagadnienia dyplomowego w obszarze zawodoznawstwa, doradztwa edukacyjno-zawodowego, całożyciowego doradztwa kariery, czy też rynku pracy, 22 słuchaczy otrzymało (…)
Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Politechniką Krakowską


W dniu 17 lipca 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Politechniką Krakowską w sprawie dalszej realizacji projektu „Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego”. Umowę podpisali: dr Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu oraz Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Projekt „Krakowska Szkoła (…)
Zaproszenie na koncert chóru PK „CANTATA”
Zakończenie 16-tej edycji studiów podyplomowych


W dniu 7 lutego 2015 roku odbyło się w naszym Centrum uroczyste zakończenie 16-tej edycji studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe. Po trzech semestrach zajęć teoretycznych i praktycznych w siedmiu modułach autorskiego programu studiów CPiP oraz zaprezentowaniu pracy dyplomowej, 34 słuchaczy otrzymało świadectwo potwierdzające kwalifikacje doradcy zawodowego do pracy w systemie oświaty (…)
CPiP aktywnie wspiera krakowskie szkoły ponadgimnazjalne


W poniedziałek 09 lutego 2015 roku Centrum Pedagogiki i Psychologii wraz z Wydziałem Edukacji UMK i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 zorganizowało szkolenie dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dotyczące nowego autorskiego programu modułowego z zakresu doradztwa zawodowego pt. „Co dalej po dyplomie czyli rozwój w kierunku kompetencji”. Jest (…)