Centrum Pedagogiki i Psychologii PK





SP.dla Abslowentów-harmonogram zajęć w kwietniu





Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem na miesiąc kwiecień 




SP.dla Absolwentów-uwaga zmiany w harmonogramie





Uprzejmie informujemy że nastąpiły zmiany w harmonogramie zajęć dla Absolwentów. Zobacz nowy harmonogram.




SP.dla Absolwentów-harmonogramy zajęć w sem.II





Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem zajęć w miesiącu lutym i marcu        




SPd. Absolwentów-harmonogram na sem.I





a sem. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dla semestru I – terminy zajęć od 23.10.2016  do  29.01.2017




SPd. Absolwentów – terminy zjazdów w sem letnim





  TERMINY ZJAZDÓW:   Luty:                                      18/19;             25/26;   Marzec:                                 04/05;             18/19;             25/26;   Kwiecień:                             01/02;             22/23;   Maj:                                        13/14;             27/28;   Czerwiec:                             10/11;             24/25.   Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 – zajęcia odbywają się w CPiP, bud. WA;     – szczegółowy harmonogram będzie podany w terminie (…)