Centrum Pedagogiki i Psychologii PK

Absolwenci-harmonogram dla semestru I cd.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dla semestru I – terminy zajęć od 23.10.2016  do  29.01.2017
Absolwenci-plan kształcenia na rok 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z planem kształcenia dla Absolwentów Szkół Wyższych.
Harmonogram zajęć-S.P.dla Absolwentów

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć dla semestru I 2016/ 2017 
Absolwenci sem. I rok akad.2016/2017-terminy zjazdów

TERMINY ZJAZDÓW:   Październik:             23 (inauguracja i zajęcia) – godz. 10.00   Listopad:                   05/06                          19/20              26/27   Grudzień                   03/04                         17/18   Styczeń                     14/15                         21/22              28/29   Zajęcia odbywają się w CPiP, bud. WA, II piętro rozpoczynają się o godz. 9.00
Absolwenci – ZMIANA HARMONOGRAMU NA CZERWIEC 2016!

Harmonogram

WAŻNE – ZMIANA HARMONOGRAMU NA CZERWIEC 2016!   zobacz