Centrum Pedagogiki i Psychologii PK

SP.dla Absolwentów-zajęcia z dr M Piekarskim

Uprzejmie informujemy, że 13.05.2017 zajęcia studium pedagogicznego dla absolwentów dla grupy 3 z dr Marianem Piekarskim rozpoczną się o godz. 10:00.
SP.dla Absolwentów

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w II semstrze 2016/2017: miesiące maj -czerwiec
SP.dla Abslowentów-harmonogram zajęć w kwietniu

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem na miesiąc kwiecień 
SP.dla Absolwentów-uwaga zmiany w harmonogramie

Uprzejmie informujemy że nastąpiły zmiany w harmonogramie zajęć dla Absolwentów. Zobacz nowy harmonogram.
SP.dla Absolwentów-harmonogramy zajęć w sem.II

Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem zajęć w miesiącu lutym i marcu