Centrum Pedagogiki i Psychologii PK

SP.dla Absolwentów-harmonogramy zajęć w sem.II

Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem zajęć w miesiącu lutym i marcu        
SPd. Absolwentów-harmonogram na sem.I

a sem. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dla semestru I – terminy zajęć od 23.10.2016  do  29.01.2017
SPd. Absolwentów – terminy zjazdów w sem letnim

  TERMINY ZJAZDÓW:   Luty:                                      18/19;             25/26;   Marzec:                                 04/05;             18/19;             25/26;   Kwiecień:                             01/02;             22/23;   Maj:                                        13/14;             27/28;   Czerwiec:                             10/11;             24/25.   Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 – zajęcia odbywają się w CPiP, bud. WA;     – szczegółowy harmonogram będzie podany w terminie (…)
Absolwenci-harmonogram dla semestru I cd.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dla semestru I – terminy zajęć od 23.10.2016  do  29.01.2017
Absolwenci-plan kształcenia na rok 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z planem kształcenia dla Absolwentów Szkół Wyższych.