Witamy na stronach CPiP
Politechniki Krakowskiej!

Centrum Pedagogiki i Psychologii jest pozawydziałową jednostką dydaktyczną Politechniki Krakowskiej.

We wrześniu 1970r. na Politechnice Krakowskiej powołano Zakład Nowych Technik Nauczania, który prowadził samodzielną działalność dydaktyczną przygotowującą pracowników nauki do stosowania nowoczesnej techniki i technologii w kształceniu studentów...
Studia podyplomowe

Aktualności:

Obecnie tablica nie zawiera żadnych ogłoszeń !Zapraszamy na 18-tą edycję studiów
od października 2014 roku !


 

Pliki i formularze:

formularz zgłoszeniowy  (proszę drukować dwustronnie)

Doradztwo zawodowe

 • Posiadamy 14-letnie doświadczenie w organizacji
  i realizacji studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego

 • Opracowany przez CPiP program studiów, zgodny
  z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi
  dla Szkolnictwa Wyższego, ma akredytację Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego

 •  Nasi absolwenci (ponad 500 osób) pracują
  w szkolnictwie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, akademickich biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, publicznych służbach zatrudnienia, jednostkach OHP i innych instytucjach rynku pracy

   

Informacja o studiach:

Program studiów realizowany jest w formie modułowej.
Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji doradcy zawodowego w szkolnictwie i instytucjach rynku pracy.

 

Uczestnicy:

 

Absolwenci szkół wyższych zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji doradcy zawodowego

Adres:

 

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro
tel. 12 628-25-11
fax 12 628-25-18
e-mail: doradztwo.cpip@pk.edu.pl

Numer konta bankowego:

 

11 1060 0076 0000 3210 0013 7340

Dane do faktury:

 

Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57

Modułowy program ramowy:

  Moduły
 • Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
  i prawa pracy 
 • Rynek pracy
 • Zawodoznastwo i kształcenie zawodowe
 • Psychologia w doradztwie zawodowym
 • Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwo kariery
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  w systemie oświaty
 • Seminarium dyplomowe

Kadra:

 

Nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej oraz wysokowykwalifikowani specjaliści i doradcy zawodowi
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym

Czas trwania:

 

3 semestry 

Tryb i miejsce prowadzenia zajęć:

 

Zajęcia dydaktyczne w trybie weekendowym na Politechnice Krakowskiej.

 Terminy zajęć:

 

W soboty 9:00-17:00 i w niedziele: 9:00-15:30
(zjazdy 2 razy w miesiącu)

Zasady naboru:

 

Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 

- karta zgłoszenia
- 2 fotografie
- kopia dyplomu szkoły wyższej

Data rozpoczęcia studiów:

 

październik 2014 r.(sem.zimowy)

Opłaty:

 

opłata za studia - 3 900 zł 
(możliwość płatności w ratach)
opłata za świadectwo 30,- zł

Warunki ukończenia studiów:

 

- Zaliczenie modułów jednostkowych (wg ustaleń karty modułu)
- Zaliczenie praktyki i hospitacji doradczej
- Przygotowanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej

Informacja:

 

Szczegółowe informacje dot. programu i trybu studiów:
mgr Grażyna Mermon
tel.: 12 628-25-11
e-mail: gmermon@pk.edu.pl
            doradztwo.cpip@pk.edu.pl
(CPiP - Budynek Wydziału Architektury, II p., pok. 203 d2)


Nasi partnerzy:


Copyright Centrum Pedagogiki i Psychologii PK 2010