Witamy na stronach CPiP
Politechniki Krakowskiej!

Centrum Pedagogiki i Psychologii jest pozawydziałową jednostką dydaktyczną Politechniki Krakowskiej.

We wrześniu 1970r. na Politechnice Krakowskiej powołano Zakład Nowych Technik Nauczania, który prowadził samodzielną działalność dydaktyczną przygotowującą pracowników nauki do stosowania nowoczesnej techniki i technologii w kształceniu studentów...
Studia podyplomowe

Aktualności:


             W dniu 13 września br. odbyło się w naszym Centrum uroczyste zakończenie 15-tej edycji studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe.
        Po trzech semestrach zajęć teoretycznych i praktycznych w siedmiu modułach autorskiego programu studiów CPiP oraz zaprezentowaniu pracy dyplomowej, 30 słuchaczy otrzymało świadectwo potwierdzające kwalifikacje doradcy zawodowego do pracy w systemie oświaty i instytucjach rynku pracy.
             Ponad  to absolwenci uzyskali certyfikat uprawniający ich do posługiwania się w pracy doradcy zawodowego narzędziem diagnostycznym tzw. Testem Kolorowych Kwadratów, a także zaświadczenie
o udziale w szkoleniu w zakresie modułowego kształcenia zawodowego.
             Uroczystość tę zaszczycił swoją obecnością Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą PK, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, podkreślając  wysoki poziom i prestiż studiów podyplomowych
w zakresie poradnictwa zawodowego i całożyciowego doradztwa kariery w środowisku Uczelni
i w regionie, a przede wszystkim ich znaczenie w dobie gwałtownych zmian na rynku pracy i rosnącego bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
            Grono absolwentów studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe, które Centrum  Pedagogiki i Psychologii PK organizuje i realizuje  z dużym powodzeniem od 2001 roku, powiększyło się tym samym do liczby 463 osób.

dodano dnia 2014-09-19, przez adminZapraszamy na 18-tą edycję studiów
od 8 listopada 2014 roku !


Pliki i formularze:

formularz zgłoszeniowy

   (proszę drukować dwustronnie)


Doradztwo zawodowe

Posiadamy 14-letnie doświadczenie w organizacji i realizacji studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego

Opracowany przez CPiP program studiów, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi dla Szkolnictwa Wyższego, ma akredytację Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego

Nasi absolwenci (ponad 500 osób) pracują w szkolnictwie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, akademickich biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, publicznych służbach zatrudnienia, jednostkach OHP i innych instytucjach rynku pracy


Informacja o studiach:

Program studiów realizowany jest w formie modułowej.
Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji doradcy zawodowego w systemie oświaty i w instytucjach rynku pracy.

 

Uczestnicy:

 

Absolwenci szkół wyższych zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji doradcy zawodowego

Adres:

 

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro
tel. 12 628-25-11
fax 12 628-25-18
e-mail: doradztwo.cpip@pk.edu.pl

Numer konta bankowego:

 

11 1060 0076 0000 3210 0013 7340

Dane do faktury:

 

Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57

Modułowy program ramowy:

Moduły

 

Wybrane zagadnienia prawa pracy

Rynek Pracy

Zawodoznastwo i kształcenie zawodowe

Psychologia w doradztwie zawodowym

Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwo kariery

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty

Seminarium dyplomowe

Kadra:

 

Nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej 
oraz doradcy zawodowi i specjaliści
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego
całożyciowego doradztwa kariery,job coaching'u, doradztwa personalnego i zagadnień rynku pracy

Czas trwania:

 

3 semestry (396 godzin zajęć, 60 punktów ECTS)

Tryb i miejsce prowadzenia zajęć:

 

Zajęcia dydaktyczne w trybie weekendowym na Politechnice Krakowskiej.

 Terminy zajęć:

 

W soboty 9:00-17:00 i w niedziele: 9:00-15:30
(zjazdy 2 razy w miesiącu)

Zasady naboru:

 

Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 

- karta zgłoszenia
- 2 fotografie
- kopia dyplomu szkoły wyższej

Data rozpoczęcia studiów:

 

listopad 2014 r.(sem.zimowy)

Opłaty:

 

opłata za semestr - 1 300 zł 
(możliwość płatności w ratach za każdy semestr)
opłata za świadectwo 30,- zł

Warunki ukończenia studiów:

 

- Zaliczenie modułów jednostkowych (wg ustaleń karty modułu)
- Zaliczenie praktyki i hospitacji doradczej
- Przygotowanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej

Abslowent studiów otrzymuje:
 

- Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
na Politechnice Krakowskiej

- Certyfikat posługiwania się narzędziem
diagnostycznym do badania preferencji zawodowych
- Test Kolorowych Kwadratów

- Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie modułowego
kształcenia zawodowego

Informacja:

 

Szczegółowe informacje dot. programu i trybu studiów:
mgr Grażyna Mermon - doradca zawodowy
tel.: 12 628-25-11
e-mail: gmermon@pk.edu.pl
            doradztwo.cpip@pk.edu.pl
(CPiP - Budynek Wydziału Architektury, II p., pok. 203 d2)


Nasi partnerzy:


Copyright Centrum Pedagogiki i Psychologii PK 2010