Witamy na stronach CPiP
Politechniki Krakowskiej!

Centrum Pedagogiki i Psychologii jest pozawydziałową jednostką dydaktyczną Politechniki Krakowskiej.

We wrześniu 1970r. na Politechnice Krakowskiej powołano Zakład Nowych Technik Nauczania, który prowadził samodzielną działalność dydaktyczną przygotowującą pracowników nauki do stosowania nowoczesnej techniki i technologii w kształceniu studentów...
Studium Pedagogiczne dla Studentów

Aktualności:

dodano dnia 2014-10-23, przez adminPliki i formularze:

Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie)
+
klauzula zgody


 Pakiet metodyczny

Strona tytułowa pracy końcowej

 

Spis treści pracy końcowej

 


 

 


Informacja o studium:

Program studium realizowany jest w formie modułowej.
Celem studium jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych).

Uczestnicy:

 

Studenci Politechniki Krakowskiej po I roku studiów zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego

Adres, telefon, fax, e-mail:

 

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro
tel. 12 628-25-18
fax 12 628-25-18
e-mail: studenci.cpip@pk.edu.pl

Numer konta bankowego:

 

11 1060 0076 0000 3210 0013 7340  
(JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY)

Dane do faktury:

 

Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57

Kierownik studium:

 

dr inż. Władysława Maria Francuz

Program ramowy:

 

MODUŁY

KOMPONENTY MODUŁU

GODZINY

PUNKTY ECTS

Projektowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

Pedagogika (z warsztatami tutoringu)

90

5

Podstawy psychologii 
(z warsztatami komunikacji interpersonalnej)

90

5

Praktyka - projektowanie edukacyjne

30

2

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

Podstawy dydaktyki

30 2

Metodyka wybranego przedmiotu - etapu edukacyjnego
(z seminarium pracy końcowej)

90

5

Warsztaty edukacji regionalnej

15

1

Warsztaty z retoryki i emisji głosu

15

1

Praktyka - kształtowanie kompetencji dydaktycznych (w szkole lub placówce wychowania pozaszkolnego)

120

7

OGÓŁEM

 

480

28

Czas trwania:

 

3 semestry - ogółem:
330 h zajęć dydaktycznych i 150 h praktyki pedagogicznej

Tryb i miejsce prowadzenia zajęć:

 

Zajęcia dydaktyczne w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK oraz w Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie.

  Terminy zajęć:

 

Do ustalenia dzień powszedni w godz. 16:00 - 20:30

Zasady naboru:

 

Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń

  Wymagane dokumenty:

 

- karta zgłoszenia
- kserokopia/ wydruk dowodu wpłaty za I semestr
JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY

-1 fotografia (wymiar legitymacyjny)

Data rozpoczęcia studiów:

 

Październik (sem. zimowy) 2014r.

Opłaty:

 

Za semestr 400,- zł
opłata za praktykę pedagogiczną: 300,- zł

Zaliczenie studium:

 

Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań
i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej


Nasi partnerzy:


Copyright Centrum Pedagogiki i Psychologii PK 2010