Uczestników Doradztwa Zawodowego (edycja 17)  informujemy, że dostępny jest HARMONOGRAM ZAJĘĆ w semestrze III (marzec-maj 2015)