Centrum Pedagogiki i PsychologiiDZ-aktualizacja harmonogramu zajęć dla edycji 23-semestr III - Archiwalne aktualności
Zapraszamy do zapoznania się  TUTAJ ze
zaktualizowanym harmonogramem zajęć
na rok akademicki 2019/2020 semestr III ed.23 październik 2019 r. – luty 2020 r.