Zapraszamy do zapoznania się TUTAJ ze aktualizowanym harmonogramem zajęć na rok akademicki 2018/2019 semestr II ed.23 marzec 2019 r. – maj 2019 r.