Zapraszamy TUTAJ do zapoznania się z harmonogramem zajęć na rok akademicki 2018/2019 semestr III
październik 2018 – luty 2019 r.