Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć na rok akademicki 2017/2018 semestr I
listopad 2017 r. – luty 2018 r.TUTAJ