Zapraszamy do zapoznania się TUTAJ z harmonogramem zajęć na rok akademicki 2019/2020 semestr III ed.23
październik 2019 r. – luty 2020 r.