Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w I semestrze