Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej rozpoczyna w lutym br. realizację projektu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II”.

Projekt ma na celu wsparcie w formie szkoleń i studiów podyplomowych nauczycieli oraz doradców zawodowych prowadzących Szkolne Punkty Informacji i Kariery.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowskie Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

Partnerami Projektu odpowiedzialnymi za I etap rekrutacji i oddelegowanie pracowników do udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych są organy prowadzące szkoły gimnazjalne, które przystąpiły do projektu MKZ II.

Partnerem koncepcyjno-merytorycznym Projektu, odpowiedzialnym za realizację form wsparcia, w tym za: II etap rekrutacji oraz za organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz studiów podyplomowych jest Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK).


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
(po przeczytaniu PRZEJDŹ do załączników)


Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację nauczycieli/doradców  zawodowych na szkolenia i studia podyplomowe. Rekrutacja prowadzona jest wśród partnerów projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II:.
Prosimy o zgłaszanie zgodnie z wytycznymi  opisanymi  w Regulaminie.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres doradztwo.cpip@pk.edu.pl a następnie oryginały proszę dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) do:

Centrum Pedagogiki i Psychologii
Politechnika Krakowska
ul.
Warszawska 24, 31-155 Kraków

a) rekrutacja na szkolenia do dnia 27 lutego 2017r.
b) rekrutacja na studia podyplomowe  do dnia 27 lutego 2017r.

Na tym etapie rekrutacji wypełniają Partnerzy zał. nr 1 do Regulaminu w przypadku szkoleń oraz zał. nr 2 w przypadku studiów podyplomowych a kandydaci zał. nr 3 w przypadku szkoleń i zał. nr 4 w przypadku studiów podyplomowych.

O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani przez Centrum Pedagogiki i Psychologii.


Kontakt:
Barbara Kwiatkowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
Politechnika Krakowska
ul.
Warszawska 24, 31-155 Kraków,
tel: +48 12 628 25 18

 

 

Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz SpołecznyMałopolskaLogo - Fundusze Europejskie Program RegionalnyPK logo