Zajęcia w lutym odbywają się w ustalonych w zimowym semestrze terminach (zobacz HARMONOGRAM), ale mają one charakter konsultacji z opiekunami poszczególnych grup. Poniżej wykazy grup.

lista słuchaczy- grupa I

lista słuchaczy – grupa II

lista słuchaczy – grupa III

lista słuchaczy – grupa IV