Uczestników Studium Pedagogicznego dla Absolwentów Szkół Wyższych informujemy że dostępny jest HARMONOGRAM ZAJĘĆ w semestrze I – październik, listopad, grudzień – rok akademicki 2014/15.