Już po raz dziewiętnasty grupa 30  osób spotkała się w sobotę 17 października b. r., by zainaugurować trzy semestry studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa zawodowego i doradztwa kariery.

Jak w poprzednich edycjach większość słuchaczy stanowią nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjanych, którzy chcą uzyskać przygotowanie do profesjonalnego wspierania swoich uczniów w wyborach edukacyjno-zawodowych, ale też pracownicy akademickich biur karier uczelni różnego typu. Reprezentowane są również fundacje i stowarzyszenia z województw małopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego, zajmujące się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych z uwzględnieniem niepełnosprawnych.

W tej edycji uczestniczą także pracownicy dużych korporacji, będący w swoich firmach menadżerami, szefami działu HR, specjalistami ds. zatrudnienia czy rekrutacji. To coraz częściej uczestnicząca w naszych studiach grupa zawodowa.

Po zaliczeniu treści kształcenia objętych programem studiów, odbyciu praktyki i hospitacji doradczej oraz przygotowaniu pracy dyplomowej i jej multimedialnym zaprezentowaniu nasi słuchacze uzyskają kwalifikacje doradcy zawodowego do pracy w systemie edukacji i instytucjach rynku pracy, potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej.

Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe organizowane i prowadzone systematycznie w Centrum Pedagogiki i Psychologii od roku 2001 maja już swoją markę, cieszą się dużym powodzeniem i uznaniem nie tylko w środowisku lokalnym, ale regionalnym i ogólnopolskim. Miło nam, że studia te wybrała Greczynka, absolwentka AWF w Warszawie, pracująca obecnie w Atenach w systemie oświaty.