We wrześniu 1970r. na Politechnice Krakowskiej powołano Zakład Nowych Technik Nauczania, który prowadził samodzielną działalność dydaktyczną przygotowującą pracowników nauki do stosowania nowoczesnej techniki i technologii w kształceniu studentów. W roku 1986 przy istniejącym Zakładzie powołano Studium Pedagogiczne dla studentów, a później asystentów i absolwentów. W 1990 roku przekształcono Zakład Nowych Technik Nauczania w Uczelniane Studium Pedagogiki i Psychologii, które w 1999 roku otrzymało nazwę Centrum Pedagogiki i Psychologii. Od 1994 do 2014 roku jednostką kierowała dr inż. Władysława Maria Francuz-profesor oświaty.
Od września 2014 dyrektorem Centrum Pedagogiki i Psychologii jest dr Marian Piekarski.

W strukturze CPiP znajdują się: Pracownia Pedagogiki, Pracownia Psychologii, Laboratorium Komputerowe i Multimedialne Wspomaganie Dydaktyki oraz Zespół Administracyjno-Techniczny.

 


Jubileusz 45 lat Centrum Pedagogiki i Psychologii