Uprzejmie informujemy, że konsultacje Pana dr Leszka Żyry w poniedziałek (tj. 15.05)
są przeniesione na godz. 17:45.