ul. Lea 114, 30-133 Kraków, pok.150
cpip@pk.edu.pl


tel. 12 628 25 18
– Studium Pedagogiczne dla Studentów, dla Asystentów i Doktorantów, mail: studencicpip@pk.edu.pl
– Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe, mail: doradztwo.cpip@pk.edu.pl


tel. 12 628 25 16
– Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne, mail: absolwencicpip@pk.edu.pl


tel. 12 628 25 18
– Kursy i szkolenia, mail: kursy.cpip@pk.edu.pl