Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Centrum Pedagogiki i Psychologii
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

tel./fax 12 374-25-18
e-mail: cpip@pk.edu.pl


Lokalizacja: