Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Centrum Pedagogiki i Psychologii
ul. Lea 114
30-133 Kraków

tel. 12 628-25-18
e-mail: cpip@pk.edu.pl


Lokalizacja: