W związku z trwającą epidemią zawieszenie zajęć UTW
zostaje przedłużone przez władze uczelni do dnia 3 maja 2020.
Zarządzenie Rektora PK dotyczące zajęć na uczelni