Zgodnie z zarządzaniem Rektora zajęcia będą ZAWIESZONE do 14.04.2020.

O zmianach tego stanu będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach na stronie aktualności www.kns.pk.edu.pl.