KSDZ-logo

              Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego – szkolenie otwarte


W ramach cyklicznych szkoleń Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego zapraszamy wszystkich doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli realizujących programy autorskie KSDZ w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na szkolenie pt.
„Możliwości finansowania programów edukacyjnych (w tym doradztwa zawodowego) w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020”.

Szkolenie przeprowadzi Pani mgr Anna Nowak z Biura Projektów Strukturalnych i Programów Międzynarodowych Politechniki Krakowskiej.

Miejsce i termin  szkolenia:

  • Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 (budynek Wydziału Architektury II piętro, s.2),
  • poniedziałek 18 kwietnia 2016 roku, godz. 12.00.

Zgłoszenia: e-mail: ewaemayer@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona.