AutoCAD 1 stopień dla początkujących.        12-15 godzin lekcyjnych (czas trwania zależy od zaawansowania uczestników)

  • Podstawy grafiki komputerowej i środowiska programu AutoCAD. Operacje na plikach.
  • Sterowanie wyświetlaniem. Jednostki. Współrzędne. Granice. Siatka,.
  • Techniki i narzędzia tworzenia i modyfikacji. Skok, orto. Lokalizacja i śledzenie.
  •  Tworzenie obiektów podstawowych i złożonych: polilinia, wielobok, elipsa, tekst. Szyk.
  •  Podstawy wymiarowania. Edycja tekstu. Kreskowanie. Właściwości obiektów.
  •  Modyfikacja obiektów. Sposoby tworzenia zbiorów wskazań. Operacje modyfikacji.
  •  Zarządzanie obiektami rysunkowymi przez warstwy.
  •  Wstęp do techniki bloków. Wstawianie bloków statycznych.
  •  Przygotowanie arkusza do kreślenia w rzutniach. Kreślenie rysunku.