Centrum Pedagogiki i Psychologii PKPogram metody projektu

Celem szkolenia jest poszerzenie kluczowych kompetencji zawodowych takich jak: kreatywne myślenie, praca zespołowa (podejmowanie decyzji grupowych) rozwiązywanie problemów i konfliktów negocjacje Termin szkolenia:  Uczestnicy:   Studenci, absolwenci oraz inne osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji. Zasady naboru:   Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób) Zgłoszenia na mail: kopyscaga12@poczta.onet.pl Numer konta (…)
Kursy obsługi programu AutoCAD

UWAGA – w I kwartale 2019 r. uruchomiony będzie kurs dla początkujących. Termin zostanie zamieszczony po 10.12.2018. Zapraszamy do zapisów Uczestnicy:   STUDENCI wszystkich uczelni zainteresowani obsługą programu AutoCAD Adres, kontakt, telefon, e-mail:   30-133 Kraków, ul. Lea 114 CPiP/ Studio mgr inż. Tomasz Pułka tel. 799-836-298 w godz. 9:00-15:00 e-mail: (…)
Studium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .Formularze: Formularz zgłoszenia Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os. Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Pliki Strona tytułowa pracy końcowej oraz spis treści Informacja o studium: Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy dydaktycznej na uczelni. Uczestnicy:   Asystenci i Doktoranci zatrudnieni na (…)
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2018/ 2019 Formularze: Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie) Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os. Regulamin Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Pliki  Pakiet metodyczny Strona tytułowa pracy końcowej oraz spis treści Instrukcja pierwszego logowania do platformy Moodle PK Praktyki pedagogiczne Informacja (…)
Studium Pedagogiczne dla Studentów


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .Formularze: Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie) Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os. Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Pliki: Pakiet metodyczny Strona tytułowa pracy końcowej oraz spis treści Praktyki pedagogiczne   Informacja o studium: Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w (…)
Studia Podyplomowe „Doradctwo Zawodowe”


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .
Prowadzimy zapisy na nowy rok akademicki 2018/ 2019 Studia trwają 3 semestry i są współfinansowane przez Urząd Miasta Krakowa zgodnie z Zarządzeniem nr  614/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 roku. Formularze: Formularz zgłoszeniowy   (proszę drukować dwustronnie) Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os. Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO (…)
Kurs DRUGIEGO STOPNIA języka migowego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem migowym, poznanie kolejnych znaków w ilości ok. 1000 z zakresu tematycznego jaki był wprowadzony na kursie I-go stopnia. Terminy szkoleń:     Formularze: Formularz zgłoszenia oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os. – proszę o wypełnienie i dostarczenie mailowo lub osobiście Klauzula informacyjna (…)
Kurs PIERWSZEGO STOPNIA języka migowego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy posługiwania się językiem migowym w stopniu umożliwiającym: zrozumienie prostych zasad wypowiedzi w tym języku formułowanie wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania zdobycie wiedzy i umiejętności które umożliwiają podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi Terminy szkoleń:   Formularze: Formularz zgłoszenia oświadczenie zgody na przetwarzanie danych (…)
Trening asertywności


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem szkolenia jest nabycie umiejętności świadomego reagowania na otoczenie w określonych sytuacjach oraz poznanie technik pracy z własnymi przekonaniami. Termin: Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Uczestnicy:   Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani Adres, telefon,  e-mail:   30-133 Kraków, ul. Lea 114 CPiP/ Sekretariat tel. 12 628-25-90 e-mail: cpip@pk.edu.pl (…)
Warsztaty Rozwoju Osobistego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem warsztatów jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju osobistego i zawodowego. Terminy: Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Uczestnicy:   Studenci zainteresowani doskonaleniem własnego rozwoju osobistego i zawodowego Adres, telefon,  e-mail:   30-133 Kraków, ul. Lea 114 CPiP/ Sekretariat tel. 12 628-25-90 e-mail: cpip@pk.edu.pl Program:   Twórcza droga zawodowa Metody autoprezentacji Radzenie (…)
Efektywna Komunikacja


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem szkolenia jest nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, jak również lepszego integrowania się z otoczeniem. Terminy: Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO                     Uczestnicy:   Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani Adres, telefon, e-mail:    30-133 Kraków, ul. Lea 114 CPiP/ Sekretariat tel. 12 (…)