Centrum Pedagogiki i Psychologii PKPogram metody projektu

Celem szkolenia jest poszerzenie kluczowych kompetencji zawodowych takich jak: kreatywne myślenie, praca zespołowa (podejmowanie decyzji grupowych) rozwiązywanie problemów i konfliktów negocjacje Termin szkolenia: Zapisy trwają. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej liczby osób Uczestnicy: Studenci, absolwenci oraz inne osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji. Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (…)
Kursy obsługi programu AutoCAD 2016

Zapraszamy 24.01.2017 r. na kurs dla średnio zaawansowanych. Trwają zapisy na kurs podstawowy oraz na pozostałe kursy. Uczestnicy: STUDENCI wszystkich uczelni zainteresowani obsługą programu AutoCAD 2016 Adres, kontakt, telefon, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro, pok. 203 d1 mgr inż. Tomasz Pułka       tel. 12 628-25-16 (…)
Warsztaty Rozwoju Osobistego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem warsztatów jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju osobistego i zawodowego. Terminy: Uczestnicy: Studenci zainteresowani doskonaleniem własnego rozwoju osobistego i zawodowego Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro tel. 12 628-25-90 e-mail: pkrawczyk@pk.edu.pl Program: Twórcza droga zawodowa Metody autoprezentacji Radzenie sobie ze stresem Asertywność (…)
Efektywna Komunikacja


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem szkolenia jest nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, jak również lepszego integrowania się z otoczeniem. Terminy:                              21/22.01.2017 r. Uczestnicy: Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro tel. (…)
Trening asertywności


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem szkolenia jest nabycie umiejętności świadomego reagowania na otoczenie w określonych sytuacjach oraz poznanie technik pracy z własnymi przekonaniami. Termin:          14/15.01.2017 r. Uczestnicy: Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro tel. 12 628-25-90 e-mail: pkrawczyk@pk.edu.pl (…)
Kurs PIERWSZEGO STOPNIA języka migowego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy posługiwania się językiem migowym w stopniu umożliwiającym: zrozumienie prostych zasad wypowiedzi w tym języku formułowanie wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania zdobycie wiedzy i umiejętności które umożliwiają podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi Terminy szkoleń:   Zapraszamy na kursy od nowego roku akademickiego 2016/2017. (…)
Kurs DRUGIEGO STOPNIA języka migowego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem migowym, poznanie kolejnych znaków w ilości ok. 1000 z zakresu tematycznego jaki był wprowadzony na kursie I-go stopnia. Terminy szkoleń:   Zapraszamy na kursy w roku akademickim 2016/2017 REKRUTACJA TRWA NADAL   Formularz zgłoszenia – proszę o wypełnienie i dostarczenie mailowo (…)
Studia Podyplomowe


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .certyfikat_doradztwo

Formularze: Formularz zgłoszeniowy   (proszę drukować dwustronnie) oraz oświadczenie zgody   Posiadamy 15-letnie doświadczenie w organizacji i realizacji studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego Opracowany przez CPiP program studiów, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi dla Szkolnictwa Wyższego, ma akredytację Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego Nasi absolwenci (ponad 500 osób) pracują w szkolnictwie (…)
Studium Pedagogiczne dla Absolwentów


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .Instrukcja pierwszego logowania do platformy Moodle PK Pliki i formularze: formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie) oraz oświadczenie zgody Pakiet metodyczny Strona tytułowa pracy końcowej Spis treści pracy końcowej Prezentacja dla absolwentów na rok akad.2015/ 2016 (pdf) Informacja o studium: Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie (…)
Studium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .Pliki i formularze: formularz zgłoszenia Informacja o studium: Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy dydaktycznej na uczelni. Uczestnicy: Asystenci i Doktoranci zatrudnieni w Politechnice Krakowskiej Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro pok.201 tel. (…)
Studium Pedagogiczne dla Doktorantów

Informacja o studium: Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy dydaktycznej na uczelni. Uczestnicy: Doktoranci zatrudnieni w Politechnice Krakowskiej Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro pok.203 b tel. 12 628-25-90 fax 12 628-25-18 e-mail: (…)
Studium Pedagogiczne dla Studentów


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .Pliki i formularze: Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie) oraz oświadczenie zgody Pakiet metodyczny Strona tytułowa pracy końcowej Spis treści pracy końcowej Informacja o studium: Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia (…)