Centrum Pedagogiki i Psychologii PK



Pogram metody projektu





Celem szkolenia jest poszerzenie kluczowych kompetencji zawodowych takich jak: kreatywne myślenie, praca zespołowa (podejmowanie decyzji grupowych) rozwiązywanie problemów i konfliktów negocjacje Termin szkolenia:  Uczestnicy: Studenci, absolwenci oraz inne osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji. Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (10-20 osób) Zgłoszenia na mail: kopyscaga12@poczta.onet.pl Numer konta bankowego: 11 (…)




Kursy obsługi programu AutoCAD





   21.11.2017 rozpoczniemy kurs dla początkujących, są jeszcze wolne miejsca. ZAPRASZAMY Uwaga-z powodów technicznych kurs jest przeniesiony na 5.12.2017   Uczestnicy: STUDENCI wszystkich uczelni zainteresowani obsługą programu AutoCAD Adres, kontakt, telefon, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro, pok. 203 d1 mgr inż. Tomasz Pułka tel. (…)




Warsztaty Rozwoju Osobistego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .



Celem warsztatów jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju osobistego i zawodowego. Terminy: 08.04/09.04 2017 r. Uczestnicy: Studenci zainteresowani doskonaleniem własnego rozwoju osobistego i zawodowego Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro tel. 12 628-25-90 e-mail: pkrawczyk@pk.edu.pl Program: Twórcza droga zawodowa Metody autoprezentacji Radzenie sobie (…)




Efektywna Komunikacja


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .



Celem szkolenia jest nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, jak również lepszego integrowania się z otoczeniem. Terminy:            01.04/02.04 2017 r.             Uczestnicy: Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro tel. (…)




Trening asertywności


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .



Celem szkolenia jest nabycie umiejętności świadomego reagowania na otoczenie w określonych sytuacjach oraz poznanie technik pracy z własnymi przekonaniami. Termin: 06.05/07.05 2017 r. Uczestnicy: Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro tel. 12 628-25-90 e-mail: pkrawczyk@pk.edu.pl (…)




Kurs PIERWSZEGO STOPNIA języka migowego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .



Celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy posługiwania się językiem migowym w stopniu umożliwiającym: zrozumienie prostych zasad wypowiedzi w tym języku formułowanie wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania zdobycie wiedzy i umiejętności które umożliwiają podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi Terminy szkoleń:   Rozpoczęcie 11.04.2017 I grupa od 15.30- 18.00 sala (…)




Kurs DRUGIEGO STOPNIA języka migowego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .



Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem migowym, poznanie kolejnych znaków w ilości ok. 1000 z zakresu tematycznego jaki był wprowadzony na kursie I-go stopnia. Terminy szkoleń:    kwiecień 2017 r.   Formularz zgłoszenia oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os. – proszę o wypełnienie i dostarczenie mailowo (…)




Studia Podyplomowe


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .



certyfikat_doradztwo

Prowadzimy zapisy na nowy rok akademicki 2017/ 2018. Formularze: Formularz zgłoszeniowy   (proszę drukować dwustronnie) oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os.   Posiadamy 15-letnie doświadczenie w organizacji i realizacji studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego Opracowany przez CPiP program studiów, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi dla Szkolnictwa Wyższego, ma akredytację (…)




Studium Pedagogiczne dla Absolwentów


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .



Instrukcja pierwszego logowania do platformy Moodle PK Pliki i formularze: Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie) oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os. Pakiet metodyczny Strona tytułowa pracy końcowej Spis treści pracy końcowej   Informacja o studium: Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego do (…)




Studium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .



Pliki i formularze: Formularz zgłoszenia oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os. Informacja o studium: Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy dydaktycznej na uczelni. Uczestnicy: Asystenci i Doktoranci zatrudnieni w Politechnice Krakowskiej Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (…)




Studium Pedagogiczne dla Doktorantów





Informacja o studium: Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy dydaktycznej na uczelni. Uczestnicy: Doktoranci zatrudnieni w Politechnice Krakowskiej Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro pok.203 b tel. 12 628-25-90 fax 12 628-25-18 e-mail: (…)




Studium Pedagogiczne dla Studentów


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .



Pliki i formularze: Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie) oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os. Pakiet metodyczny Strona tytułowa pracy końcowej Spis treści pracy końcowej Informacja o studium: Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz (…)