Język migowy – stopień pierwszy
Język migowy – stopień drugi
AutoCAD – stopień podstawowy
AutoCAD – stopień średnio zaawansowany