PKT. 1-9

Zapisy trwają-musi uzbierać się grupa min.10 osób.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na maila:  autocadcpip@pk.edu.pl 


1. UCZESTNICY – Studenci wszystkich uczelni w Polsce zainteresowani obsługą programu AutoCAD. 


2. UZYSKASZ  w bardzo krótkim czasie umiejętność posługiwania się programem AutoCAD.
Kurs jest akredytowany przez firmę Autodesk po którym otrzymujesz Certyfikat ze znajomości obsługi oprogramowania. 
Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty firmy   Autodesk 2D and 3D Design and Engineering Software


3. PROGRAM KURSU: 

Powtórzenie i rozszerzenie: współrzędne, wprowadzanie dynamiczne i lokalizacja.
Techniki lokalizacji i śledzenia z zastosowaniem punktów tymczasowych i funkcji „od”.
Szyki prostokątne, kołowe i wg ścieżki. Wstęp do techniki rysowania parametrycznego
Tworzenie i edycja zaawansowanych obiektów: polilinia, splajn, tekst wielowierszowy. Wielolinie.
Zarządzanie obiektami rysunkowymi przez warstwy. Standardy warstw. Szablony rysunków.
Definiowanie bloków, zapis definicji do pliku. Wstawianie bloków statycznych i dynamicznych.
Wstęp do modelowania 3D. Obiekty pogrubione. Regiony.
Przygotowanie arkusza do kreślenia i wymiarowanie w rzutniach. Kreślenie rysunku.


4. KADRA – to Autoryzowany Partner Akademicki Autodesk, instruktor Autodesk, wieloletni wykładowca PK przedmiotów związanych z AutoCAD, BIM i programem Revit,


5. CZAS TRWANIA – 12 godzin lekcyjnych
3 spotkania po południu, raz w tygodniu lub po ustaleniu terminu z trenerem.
Spotkania ONLINE.


6. OPŁATY: 500 zł-za kurs. Zawiera opłatę za certyfikat AUTODESK
Opłaty regulujemy po podpisaniu umowy edukacyjnej.


7. DOKUMENTY ZGŁOSZENIA
            1. formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)

            2. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
            3, umowa w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie (przesyłana mailowo)

8. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURSY I SZKOLENIA ORAZ DO SZKÓŁ LETNICH PROWADZONYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ


9. INFORMACJA:  
tel. 12 628 25 16,
mail:  autocadcpip@pk.edu.pl