Celem szkolenia jest nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, jak również lepszego integrowania się z otoczeniem.


Terminy:


Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO                    


Uczestnicy:   Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani
Adres, telefon,
e-mail:
   30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat
tel. 12 628-25-90
e-mail: cpip@pk.edu.pl
Numer konta bankowego:   09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
Dane do faktury:   Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Program:   Typy osobowości
Komunikacja niewerbalna
Komunikacja werbalna (sztuka rozmowy i słuchania)
Psychologiczne zasady wywierania wpływu na ludzi (taktyki ukrytej perswazji)
Czas trwania:   sobota/niedziela (w godz. 9:00-15:00)
Miejsce prowadzenia zajęć:   Centrum Pedagogiki i Psychologii
Zasady naboru:   Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób)
Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Opłaty:   Studenci i pracownicy PK- bez opłat
Studenci innych uczelni – 100 zł
Pracownicy firm, instytucji oraz inne osoby zainteresowane tematyką – 200 zł

Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.