Celem szkolenia jest nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, jak również lepszego integrowania się z otoczeniem.


Terminy:                    


Uczestnicy: Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani
Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro
tel. 12 628-25-90
e-mail: cpip@pk.edu.pl
Numer konta bankowego: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
Dane do faktury: Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Program: Typy osobowości
Komunikacja niewerbalna
Komunikacja werbalna (sztuka rozmowy i słuchania)
Psychologiczne zasady wywierania wpływu na ludzi (taktyki ukrytej perswazji)
Czas trwania: sobota/niedziela (w godz. 9:00-15:00)
Miejsce prowadzenia zajęć: Centrum Pedagogiki i Psychologii (bud. Wydziału Architektury, II piętro)
Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób)
Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Opłaty: Studenci i pracownicy PK- bez opłat
Studenci innych uczelni – 100 zł
Pracownicy firm, instytucji oraz inne osoby zainteresowane tematyką – 200 zł

Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.