Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO

Cel szkolenia Celem jest nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, jak również lepszego integrowania się z otoczeniem
Uczestnicy Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani
Zasady naboru (Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób)
Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego. Zgłoszenia na mail: cpip@pk.edu.pl lub telefonicznie: 12-628-25-90
Wymagane dokumenty
Formularz zgłoszenia 
(interaktywne wypełnianie w programie)
PROSZĘ O WYDRUK DWUSTRONNY

(proszę o wypełnienie i dostarczenie mailowo lub osobiście)

Czas trwania kursu sobota/niedziela (w godz. 9:00-15:00)
Terminy szkoleń  
Miejsce prowadzenia zajęć
Centrum Pedagogiki i Psychologii ul. Lea 114
Opłaty Studenci i pracownicy PK- bez opłat
Studenci innych uczelni – 100 zł
Pracownicy firm, instytucji oraz inne osoby zainteresowane
tematyką – 200 zł
Numer konta
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Dane do przelewu
Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Program szkolenia
Typy osobowości
Komunikacja niewerbalna
Komunikacja werbalna (sztuka rozmowy i słuchania)
Psychologiczne zasady wywierania wpływu na ludzi (taktyki ukrytej perswazji)
INFORMACJA Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu