Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO

Cel szkolenia Celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem migowym, poznanie kolejnych znaków w ilości ok. 1000 z zakresu tematycznego jaki był wprowadzony na kursie I-go stopnia
Uczestnicy Studenci, absolwenci, pracownicy firm, placówek oświatowych i inni zainteresowani – po ukończeniu kursu I-ego stopnia
Zasady naboru (Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób)
Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego. Zgłoszenia na mail: cpip@pk.edu.pl lub telefonicznie: 12-628-25-90
Wymagane dokumenty
Formularz zgłoszenia 
(interaktywne wypełnianie w programie)
PROSZĘ O WYDRUK DWUSTRONNY(proszę o wypełnienie i dostarczenie mailowo lub osobiście)
Czas trwania kursu 60 godzin
Terminy szkoleń  
Miejsce prowadzenia zajęć
Centrum Pedagogiki i Psychologii ul. Lea 114
Opłaty Studenci PK – kurs bezpłatny
Pracownicy PK w ranach zajęć dydaktycznych CPiP – opłata wpisowa -100 zł
Studenci z innych uczelni – 300 zł
Absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni-600 zł
Numer konta
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Dane do przelewu
Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Program szkolenia
Ideografia – celem zajęć jest rozszerzenie oraz praktyczne posługiwanie się znakami pojęciowymi języka migowego mieszczących się w następujących działach tematycznych

SKRYPT do KURSU

INFORMACJA Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu