Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem migowym, poznanie kolejnych znaków w ilości ok. 1000 z zakresu tematycznego jaki był wprowadzony na kursie I-go stopnia.


Terminy szkoleń:    


Formularz zgłoszenia oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os.
proszę o wypełnienie i dostarczenie mailowo lub osobiście

Skrypt do kursu


Uczestnicy: Studenci, absolwenci, pracownicy firm, placówek oświatowych i inni zainteresowani – po ukończeniu kursu I-ego stopnia
Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób)
Zgłoszenia na mail: kopyscaga12@poczta.onet.pl
Numer konta bankowego: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
Dane do faktury: Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Program:
  • Ideografia – celem zajęć jest rozszerzenie oraz praktyczne posługiwanie się znakami pojęciowymi języka migowego mieszczących się w następujących działach tematycznych:

I – Pierwsze spotkanie
II – Zatrudnienie i praca
III – Mieszkamy razem – rodzina
IV – Podstawowe pojęcia dotyczące urzędów i instytucji
V – Edukacja, zdrowie
VI – Kultura, sport, wypoczynek – urlop

Czas trwania: 60 godzin
Miejsce prowadzenia zajęć: Centrum Pedagogiki i Psychologii (bud. Wydziału Architektury, II piętro)
Opłaty: Studenci – kurs bezpłatny
Pracownicy PK, w ramach zajęć dydaktycznych CPiP – opłata wpisowa 100 zł
Studenci z innych uczelni – 300 zł
Absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni – 600 zł

Uczestnicy kursu otrzymują nieodpłatnie materiały dydaktyczne i zaświadczenie o ukończeniu kursu.