Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO

Cel kursu Celem jest opanowanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy posługiwania się językiem migowym w stopniu umożliwiającym:

 • zrozumienie prostych zasad wypowiedzi w tym języku
 • formułowanie wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania
 • zdobycie wiedzy i umiejętności które umożliwiają podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi
Uczestnicy Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani
Zasady naboru (Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób)
Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego. Zgłoszenia na mail: cpip@pk.edu.pl lub telefonicznie: 12-628-25-90
Wymagane dokumenty
Formularz zgłoszenia 
(interaktywne wypełnianie w programie)
PROSZĘ O WYDRUK DWUSTRONNY(proszę o wypełnienie i dostarczenie mailowo lub osobiście)
Czas trwania kursu 60 godzin
Terminy szkoleń  
Miejsce prowadzenia zajęć
Centrum Pedagogiki i Psychologii ul. Lea 114
Opłaty Studenci PK – kurs bezpłatny
Pracownicy PK w ranach zajęć dydaktycznych CPiP – opłata wpisowa -100 zł
Studenci z innych uczelni – 300 zł
Absolwenci, pracownicy firm, instytucji
i inni-600 zł
Numer konta
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Dane do przelewu
Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Program kursu
  • Podstawowe informacje o języku migowym – język migowy a system językowo–migowy
  • Daktylografia celem jest zapoznanie i utrwalenie znaków polskiego alfabetu palcowego, liczebników głównych, liczebników porządkowych itp.

  a) Znaki liter: A, L,B,I,R,W,E,Y
  b) Znaki liter: C,P,O,S,T,M,N,U
  c) Znaki liter: K,G,F,Z,D,H,J,Ł
  d) Znaki liter: Ą,Ę,Ć,Ó,Ń,Ż,Ź,Ć,CH,,SZ,CZ,RZ,X
  e) Znaki liczebników głównych: 1-100,tysiąc, milion, miliard

  • Ideografiacelem zajęć jest praktyczne posługiwanie się znakami pojęciowymi języka migowego mieszczących się w następujących działach tematycznych:

  I – Pierwsze spotkanie
  II – Zatrudnienie i praca
  III – Mieszkamy razem – rodzina
  IV – Podstawowe pojęcia dotyczące urzędów i instytucji
  V – Edukacja, zdrowie
  VI – Kultura, sport, wypoczynek – urlop

  SKRYPT do KURSU

INFORMACJA Uczestnicy kursu otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział