Celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy posługiwania się językiem migowym w stopniu umożliwiającym:

  • zrozumienie prostych zasad wypowiedzi w tym języku
  • formułowanie wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania
  • zdobycie wiedzy i umiejętności które umożliwiają podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi

Terminy szkoleń:  


Formularze:

Formularz zgłoszenia
oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os.
proszę o wypełnienie i dostarczenie mailowo lub osobiście

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO


Pliki 

Skrypt do kursu


Uczestnicy:   Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani
Zasady naboru:
  Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób)
Zgłoszenia na mail: kopyscaga12@poczta.onet.pl
Numer konta bankowego:   09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
Dane do faktury:   Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Program:  
  • Podstawowe informacje o języku migowym – język migowy a system językowo–migowy
  • Daktylografia celem jest zapoznanie i utrwalenie znaków polskiego alfabetu palcowego, liczebników głównych, liczebników porządkowych itp.

a) Znaki liter: A, L,B,I,R,W,E,Y
b) Znaki liter: C,P,O,S,T,M,N,U
c) Znaki liter: K,G,F,Z,D,H,J,Ł
d) Znaki liter: Ą,Ę,Ć,Ó,Ń,Ż,Ź,Ć,CH,,SZ,CZ,RZ,X
e) Znaki liczebników głównych: 1-100,tysiąc, milion, miliard

  • Ideografiacelem zajęć jest praktyczne posługiwanie się znakami pojęciowymi języka migowego mieszczących się w następujących działach tematycznych:

I – Pierwsze spotkanie
II – Zatrudnienie i praca
III – Mieszkamy razem – rodzina
IV – Podstawowe pojęcia dotyczące urzędów i instytucji
V – Edukacja, zdrowie
VI – Kultura, sport, wypoczynek – urlop

Czas trwania:   60 godzin
Przebieg realizacji programu:  
  • Zapoznanie się z techniką daktylografii:

– ćwiczenia sprzyjające kształtowaniu precyzji układów rąk
– prawidłowe ułożenie rąk w stosunku do ciała
– ćwiczenia w odczytywaniu i przekazywaniu znaków alfabetu palcowego
– ćwiczenia w odczytywaniu i przekazywaniu znaków liczebników głównych

  • Zapoznanie się z techniką znaków ideograficznych
  • Wprowadzenie znaków ideograficznych:

– układ palców u rąk
– pozycja ręki
– kierunek i sposób wykonywania ruchu
– ćwiczenia w odczytywaniu i tłumaczeniu znaków ideograficznych w zdaniach

Miejsce prowadzenia zajęć:   Centrum Pedagogiki i Psychologii
     
Opłaty:   Studenci PK – kurs bezpłatny
Pracownicy PK w ranach zajęć dydaktycznych CPiP – opłata wpisowa -100 zł
Studenci z innych uczelni – 300 zł
Absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni-600 zł

Uczestnicy kursu otrzymują nieodpłatnie materiały dydaktyczne i zaświadczenie o ukończeniu kursu.