Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO

Cel szkolenia Celem jest poszerzenie kluczowych kompetencji zawodowych takich jak:

  • kreatywne myślenie
  • praca zespołowa (podejmowanie decyzji grupowych)
  • rozwiązywanie problemów i konfliktów
  • negocjacje
Uczestnicy Studenci, absolwenci oraz inne osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji
Zasady naboru (Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób)
Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego. Zgłoszenia na mail: cpip@pk.edu.pl lub telefonicznie: 12-628-25-90
Wymagane dokumenty
Formularz zgłoszenia 
(interaktywne wypełnianie w programie)
PROSZĘ O WYDRUK DWUSTRONNY

(proszę o wypełnienie i dostarczenie mailowo lub osobiście)

Czas trwania kursu 20 godzin
Terminy szkoleń  
Miejsce prowadzenia zajęć
Centrum Pedagogiki i Psychologii ul. Lea 114
Opłaty  
Numer konta
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Dane do przelewu
Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Program szkolenia
  • Geneza powstania i teoretyczne podstawy metody projektu,
  • Zapoznanie ze strukturą tworzenia i przebiegiem etapów metody projektu
  • Zasady i kryteria oceny projektów
INFORMACJA Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu