Celem szkolenia jest poszerzenie kluczowych kompetencji zawodowych takich jak:

 • kreatywne myślenie,
 • praca zespołowa (podejmowanie decyzji grupowych)
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • negocjacje

Termin szkolenia: 


Uczestnicy: Studenci, absolwenci oraz inne osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji.
Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób) Zgłoszenia na mail: kopyscaga12@poczta.onet.pl
Numer konta bankowego: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
Dane do faktury: Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Program:
 • Geneza powstania i teoretyczne podstawy metody projektu,
 • Zapoznanie ze strukturą tworzenia i przebiegiem etapów metody projektu
 • Zasady i kryteria oceny projektów
Czas trwania: 20 godzin
Przebieg realizacji programu:
 • Przedstawienie szczegółowych zagadnień do realizacji projektu, dobór grup projektowych, ustalenie czasu trwania oraz kryteriów oceny za całokształt.
 • Przygotowanie i realizacja własnego projektu według ustalonych kryteriów.
 • Wstępna prezentacja przygotowanego projektu.
 • Prezentacja końcowa utworzonego projektu z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków.
 • Wzajemna ocena poszczególnych członków grupy oraz projektu.
Miejsce prowadzenia zajęć: Centrum Pedagogiki i Psychologii (bud. Wydziału Architektury, II piętro)
 

Uczestnicy kursu otrzymują nieodpłatnie materiały dydaktyczne i zaświadczenie o ukończeniu kursu.