PKT. 1-8


Liczba miejsc:12
ZAPISY do 1.03.2022
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na maila:  kursy.cpip@pk.edu.pl


KONTAKT


1. UCZESTNICY – Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani


2. UZYSKASZ  umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi. Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy posługiwania się językiem migowym w stopniu umożliwiającym:

  • zrozumienie prostych zasad wypowiedzi w tym języku
  • formułowanie wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania
  • zdobycie wiedzy i umiejętności które umożliwiają podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi

3. PROGRAM KURSU: 
   1. Podstawowe informacje o języku migowym – język migowy a system językowo–migowy
   2. Daktylografia celem jest zapoznanie i utrwalenie znaków polskiego alfabetu palcowego, liczebników głównych, liczebników porządkowych itp.
   3. Ideografiacelem zajęć jest praktyczne posługiwanie się znakami pojęciowymi języka migowego mieszczących się
w następujących działach tematycznych:


4. KADRA to nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej


5. CZAS TRWANIA –60 godzin


6. OPŁATY:
   1. Studenci i pracownicy PK- bez opłat
   2. Studenci z innych uczelni – 300 zł
   3. Absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni-600 zł


7. DOKUMENTY ZGŁOSZENIA
            1. formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)

            2. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych


8. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURSY I SZKOLENIA ORAZ DO SZKÓŁ LETNICH PROWADZONYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ