PKT. 1-8

Liczba miejsc:12
ZAPISY do 1.03.2022.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na maila:
 kursy.cpip@pk.edu.pl


KONTAKT


1. UCZESTNICY – Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani – po ukończeniu kursu I-ego stopnia


2. UZYSKASZ  umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi. Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem migowym, poznanie kolejnych znaków w ilości
ok. 1000 z zakresu tematycznego jaki był wprowadzony na kursie I-go stopnia:


3. PROGRAM KURSU: 
Zapoznanie się z techniką znaków ideograficznych. Wprowadzenie znaków ideograficznych.  Zapoznanie się z techniką daktylografii.


4. KADRA to nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej


5. CZAS TRWANIA –60 godzin


6. OPŁATY:
   1. Studenci i pracownicy PK- bez opłat
   2. Studenci z innych uczelni – 300 zł
   3. Absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni-600 zł


7. DOKUMENTY ZGŁOSZENIA
            1. formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)

            2. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych


8. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURSY I SZKOLENIA ORAZ DO SZKÓŁ LETNICH PROWADZONYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ