Uprzejmie informujemy, że
od 1.01.2020 Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii
zostały połączone w jedną jednostkę:
KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH 
Wszelkie informacje dotyczące działalności KNS można uzyskać na stronie:
kns.pk.edu.pl