aktualności


Formularze:

Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie)
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os.

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO


Pliki 

Pakiet metodyczny
Strona tytułowa pracy końcowej oraz spis treści
Instrukcja pierwszego logowania do platformy Moodle PK


Praktyki pedagogiczne


Informacja o studium:

2017-Certyfikat SPdS - SPdASW, SPdAiD (Medium)

 

Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.

 


Uczestnicy:   Absolwenci szkół wyższych oraz studenci ostatniego roku studiów kierunkowych, zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego
Adres,
telefon,
e-mail:
  30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat
tel. 12 628-25-90
e-mail: absolwencicpip@pk.edu.pl
Numer konta bankowego:   09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
(JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY)
Dane do faktury:   Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Kierownik studium:   dr Marian Piekarski
Program ramowy:  
     
     
   
   
     
   
   
   
   
     
Czas trwania:   2 semestry
Tryb i miejsce prowadzenia zajęć:   Centrum Pedagogiki i Psychologii PK-ul.Lea 114
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie-ul.Krupnicza 38
Centrum Kształcenia Praktycznego-ul.Krupnicza 42a
Zespół Szkół Łączności-ul.Monte Casino 31
Terminy zajęć:   2 razy w miesiącu: w soboty w godz. 9:00 – 17:00 i w niedziele w godz. 9:00 – 15:30
Zasady naboru:   Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty:   – karta zgłoszenia
oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej
– kserokopia/ wydruk dowodu wpłaty za I semestr
JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY
-1 fotografia (wymiar legitymacyjny)
Data rozpoczęcia studiów:   Październik (sem. zimowy) 2018r.
Opłaty:   Za semestr 1300,- zł (możliwość płatności w ratach)
opłata za praktykę pedagogiczną 300,- zł (nie dotyczy nauczycieli)
Zaliczenie studium:   Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań
i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej