aktualności


Instrukcja pierwszego logowania do platformy Moodle PK


Pliki i formularze:2017-Certyfikat SPdS - SPdASW, SPdAiD (Medium)

Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie)
oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os.

Pakiet metodyczny

Strona tytułowa pracy końcowej

Spis treści pracy końcowej


 

Informacja o studium:

Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.


Uczestnicy: Absolwenci szkół wyższych oraz studenci ostatniego roku studiów kierunkowych, zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego
Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
budynek Wydziału Architektury, II piętro pok. 201
tel. 12 628-25-90
fax 12 628-25-18
e-mail: absolwencicpip@pk.edu.pl
Numer konta bankowego: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340  
(JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY)
Dane do faktury: Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Kierownik studium: dr Marian Piekarski
Program ramowy:
Czas trwania: 2 semestry
Tryb i miejsce prowadzenia zajęć: Zajęcia dydaktyczne zaoczne w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK oraz w Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych średnio 2 razy w miesiącu
Terminy zajęć: 2 razy w miesiącu: w soboty w godz. 9:00 – 17:00 i w niedziele w godz. 9:00 – 15:30
Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty: – karta zgłoszenia
– kserokopia/ wydruk dowodu wpłaty za I semestr
JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY

-1 fotografia (wymiar legitymacyjny)
Data rozpoczęcia studiów: Październik (sem. zimowy) 2017r.
Opłaty: Za semestr 1300,- zł (możliwość płatności w ratach)
opłata za praktykę pedagogiczną 300,- zł (nie dotyczy nauczycieli)
Zaliczenie studium: Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań
i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej