Regulamin Studiów Podyplomowych na PK

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO 

Informacja o studium Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy dydaktycznej na uczelni.
Uczestnicy Asystenci i Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia lub zatrudnieni na Politechnice Krakowskiej, którzy są zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego.
Zasady naboru Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty – Formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)
– Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
– skierowanie z Wydziału/Instytutu/Katedry)
Data rozpoczęcia studiów Październik (semestr zimowy) 2019 roku
Czas trwania 2 semestry, 225 godzin
Terminy zajęć zajęcia dydaktyczne odbywają się raz w tygodniu
(do wyboru: poniedziałek godz. 16:00-20:30 lub środa 08:00-12:00)
Miejsce prowadzenia zajęć
Centrum Pedagogiki i Psychologii PK-ul.Lea 114
Opłaty informacja w sekretariacie CPiP
Numer konta bankowego
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Dane do przelewu
Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Tytułem: Opłata za Studium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów
Kierownik studiów podyplomowych dr Marian Piekarski
Opiekun  
Program
Moduł Komponenty modułu Liczba godzin
Projektowanie
w zakresie
psychologiczno-pedagogicznym
Pedagogika ogólna 45
Podstawy psychologii 40
Projektowanie
w zakresie dydaktycznym
Dydaktyka szkoły wyższej 60
Hospitacja dydaktyczna (asystencka) 40
Seminarium pracy dyplomowej 40
Ogółem godzin: 225 w tym hospitacja dydaktyczna asystencka 40 
Warunki ukończenia studiów Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje: Świadectwo Ukończenia Studium Pedagogicznego dla Asystentów i Doktorantów
Pliki do pobrania Strona tytułowa pracy końcowej oraz spis treści
Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy
Instrukcja logowania do platformy Moodle PK
Harmonogramy i aktualności
Praktyki pedagogiczne
Kontakt:
Adres
telefon
e-mail
godziny sekretariatu
30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat
tel. 12 628-25-18
e-mail: cpip@pk.edu.pl
Przyjmowanie stron: pon-pt w godz. 9-15