aktualności


Formularze:

Formularz zgłoszenia
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os.

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO


Pliki

Strona tytułowa pracy końcowej oraz spis treści


Informacja o studium:

Program studium realizowany jest w formie modułowej.2017-Certyfikat SPdS - SPdASW, SPdAiD (Medium)
Celem studium jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy dydaktycznej na uczelni.


Uczestnicy:   Asystenci i Doktoranci zatrudnieni na Politechnice Krakowskiej
Adres,
telefon, 
e-mail,
godziny sekretariatu:
  30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat
tel. 12 628-25-18
e-mail: cpip@pk.edu.pl
Przyjmowanie stron: pon-pt w godz. 9-15
Numer konta bankowego:    09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
Dane do faktury:   Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Kierownik studium:   dr Marian Piekarski
Program ramowy:  
Moduł Komponenty modułu Liczba godzin
Projektowanie

w zakresie

psychologiczno-

pedagogicznym

Podstawy psychologii
Pedagogika ogólna 
40
45
Projektowanie

w zakresie

dydaktycznym

Dydaktyka szkoły wyższej
Hospitacja dydaktyczna (asystencka)
Seminarium pracy dyplomowej
60
40
40

Ogółem godzin:  225  

w tym hospitacja dydaktyczna asystencka 40  

Czas trwania:   2 semestry
Tryb i miejsce prowadzenia zajęć:   zajęcia dydaktyczne odbywają się raz w tygodniu (do wyboru: poniedziałek godz. 16:00-20:30 lub środa 08:00-12:00)
Terminy zajęć:   od października 2018r.
Zasady naboru:   Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty:   – karta zgłoszenia
– klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
– skierowanie z Wydziału/Instytutu/Katedry
Data rozpoczęcia studium:   Październik (sem. zimowy) 2018r.
Opłaty:   informacja w sekretariacie CPiP
Zaliczenie studium:   Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań
i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej