aktualności


Pliki i formularze:2017-Certyfikat SPdS - SPdASW, SPdAiD (Medium)

Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie) oraz oświadczenie zgody

Pakiet metodyczny

Strona tytułowa pracy końcowej

Spis treści pracy końcowej


Informacja o studium:

Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.


Uczestnicy: Studenci Politechniki Krakowskiej po I roku studiów zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego
Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro
tel. 12 628-25-18
fax 12 628-25-18
e-mail: studenci.cpip@pk.edu.pl
Numer konta bankowego: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340  
(JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY)
Dane do faktury: Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Kierownik studium: dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
Program ramowy:
MODUŁY KOMPONENTY MODUŁU GODZINY PUNKTY ECTS
Projektowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym Pedagogika (z warsztatami tutoringu) 90 5
Podstawy psychologii
(z warsztatami komunikacji interpersonalnej)
90 5
Praktyka – projektowanie edukacyjne 30 2
Projektowanie w zakresie dydaktycznym Podstawy dydaktyki 30 2
Metodyka wybranego przedmiotu – etapu edukacyjnego
(z seminarium pracy końcowej)
90 5
Warsztaty edukacji regionalnej 15 1
Warsztaty z retoryki i emisji głosu 15 1
Praktyka – kształtowanie kompetencji dydaktycznych (w szkole lub placówce wychowania pozaszkolnego) 120 7
OGÓŁEM 480 28
Czas trwania: 3 semestry – ogółem:
330 h zajęć dydaktycznych i 150 h praktyki pedagogicznej
Miejsce prowadzenia zajęć: Centrum Pedagogiki i Psychologii PK-ul.Warszawska 24
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie-ul.Krupnicza 38
Centrum Kształcenia Praktycznego-ul.Krupnicza 42a
Zespół Szkół Łączności-ul.Monte Casino 31
Terminy zajęć: Do ustalenia na pierwszym spotkaniu (dzień powszedni w godz. 16:00 – 20:30)
Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty: - karta zgłoszenia (potwierdzenie z dziekanatu o wpisie na aktualny rok akademicki)
– kserokopia/ wydruk dowodu wpłaty za I semestr JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY
-1 fotografia
– klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  klauzula zgody
Data rozpoczęcia studiów: Październik (sem. zimowy) 2017r.
Opłaty: Opłata za studium -1 500 zł
(możliwość płatności w ratach semestralnych -3×400 zł + opłata za praktykę pedagogiczną 300 zł)
Zaliczenie studium: Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań
i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej