aktualności


Pliki i formularze:2017-Certyfikat SPdS - SPdASW, SPdAiD (Medium)

Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie)
oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os.

Pakiet metodyczny

Strona tytułowa pracy końcowej

Spis treści pracy końcowej


Informacja o studium:

Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.


Uczestnicy: Studenci Politechniki Krakowskiej po I roku studiów zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego
Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro
tel. 12 628-25-18
fax 12 628-25-18
e-mail: studenci.cpip@pk.edu.pl
Numer konta bankowego: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340  
(JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY)
Dane do faktury: Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Kierownik studium: dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
Program ramowy:
Czas trwania: 3 semestry
Miejsce prowadzenia zajęć: Centrum Pedagogiki i Psychologii PK-ul.Warszawska 24
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie-ul.Krupnicza 38
Centrum Kształcenia Praktycznego-ul.Krupnicza 42a
Zespół Szkół Łączności-ul.Monte Casino 31
Terminy zajęć: Do ustalenia na pierwszym spotkaniu (dzień powszedni w godz. 16:00 – 20:30)
Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty: – karta zgłoszenia (potwierdzenie z dziekanatu o wpisie na aktualny rok akademicki)
– kserokopia/ wydruk dowodu wpłaty za praktykę
-1 fotografia
– klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  klauzula zgody
Data rozpoczęcia studiów: Październik (sem. zimowy) 2018r.
Opłaty: Studium bezpłatne dla studentów Politechniki Krakowskiej
Zaliczenie studium: Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań
i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej