Celem szkolenia jest nabycie umiejętności świadomego reagowania na otoczenie w określonych sytuacjach oraz poznanie technik pracy z własnymi przekonaniami.


Termin:


Uczestnicy: Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani
Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro
tel. 12 628-25-90
e-mail: cpip@pk.edu.pl
Numer konta bankowego: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
Dane do faktury: Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Program: Asertywność – wprowadzenie
Zachowania asertywne, agresywne, uległe
Niezdrowe przekonania – praca z emocjami i blokującymi myślami
Mapa asertywności – poznanie reakcji własnych w zależności od obszarów działania
Prawa moje i innych
Komunikacja w postawie asertywnej
Obrona swoich praw w sytuacjach osobistych i społecznych
Metoda – asertywna odmowa
Reagowanie na atak i krytykę
Asertywne techniki wyrażania oczekiwań
Model wyrażania uczuć negatywnych
Czas trwania: sobota/niedziela (w godz. 9:00-15:00)
Miejsce prowadzenia zajęć: Centrum Pedagogiki i Psychologii (bud. Wydziału Architektury, II piętro)
Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób)
Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Opłaty: Studenci i pracownicy PK- bez opłat
Studenci innych uczelni – 100 zł
Pracownicy firm, instytucji oraz inne osoby zainteresowane tematyką – 200 zł

Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.